Inclusief werken

Het is niet de vraag 'of' maar 'hoe'. Hiervoor bied ik een maatwerktraject.

"Inclusief in 5 stappen" is een maatwerktraject

Gericht op (semi) commerciële bedrijven. Waarin de bedrijfsspecifieke doelen, kansen en uitdagingen altijd het startpunt vormen van de groei naar een inclusieve organisatie. Zodat het niet alleen bij de beleidsmakers of operationeel managers ligt, maar binnen de heel de organisatie aandacht heeft.

Waarom?

Een inclusieve bedrijfsvoering die bijdraagt aan het succes van het bedrijf. Dat is mijn missie.

Hoe?

Het verbinden van beleid en praktijk, wat ervoor zorgt dat 'willen' ook echt 'kunnen' wordt.

In een inclusieve organisatie maken mensen met (voorheen) een afstand tot de arbeidsmarkt volwaardig deel uit. Van passend werk voor mensen met een (arbeids)beperking tot een divers personeelsbestand wat betreft geslacht, culturele achtergrond etc. De groei naar een inclusieve organisatie vraagt een andere manier van (samen)werken en van bedrijfsvoering.

Als extern adviseur en projectleider lever ik hier een significante bijdrage aan, omdat ik met een onafhankelijke en deskundige blik naar de organisatie kijk, binnen diverse afdelingen de dialoog aan ga en zo de vertaling van beleid naar praktijk maak.

Het traject kent vijf vaste stappen met een doorlooptijd van 3-6 maanden. Zodat de opdrachtgever vanaf de start weet waar het aan toe en ik waar kan maken wat ik beloof. Geen eenmalig advies als een papieren werkelijkheid, maar van toegevoegde waarde voor het bedrijf.


 1. Bedrijven met een divers personeelsbestand presteren beter
 2. Diverse teams zijn innovatiever
 3. Een inclusieve werkomgeving zorgt voor grotere medewerkerstevredenheid en loyaliteit
 4. Inclusiviteit leidt tot aantrekken talent
 5. De inclusieve organisatie is het businessmodel van de toekomst

Stap 1: Quick Scan (optioneel)

Created with Sketch.

Stap 2: Organisatie- en draagvlakscan

Created with Sketch.

Stap 3: Advies over de kansen en uitdagingen

Created with Sketch.

Stap 4: Planning en implementatie

Created with Sketch.

Stap 5: Evaluatie en blijvend sturen op resultaat

Created with Sketch.

Voor wie en waarom?

Ik richt me op bedrijven in de particuliere sector. Omdat ik geloof dat hier de meeste ruimte is voor groei richting inclusief werken. En de resultaten hiervan voor de bedrijven zelf enorm zijn.

Wat nodig is voor het behalen van deze resultaten, is een verbinding tussen beleid en praktijk. Zodat het niet enkel een strategisch speerpunt is, maar een integraal onderdeel van de organisatie. En zich ook zo uitbetaald.

Door deze integrale aanpak, kan het maatwerktraject van verschillende kanten worden gestart.

Ben jij...

 • Beleidsmaker, bijv. op het gebied van Bedrijfsvoering, KAM, Personeelzaken of MVO/Participatie
 • (Operationeel) manager en verantwoordelijk voor de uitvoering van bovenstaand beleid
 • Intern project-/programmamanager en kun je externe kennis en ervaring gebruiken
 • Als transitie- of kwaliteitsmanager op zoek naar een onafhankelijke, deskundige blik
 • MVO manager en wil je de ambities sneller verwezenlijken
 • Directeur van een (MKB) bedrijf en heb je geen van bovenstaande functies in huis

Dan help ik jou graag de volgende resultaten te bereiken:

 • Zicht op de mogelijkheden van inclusief werken en de vertaling naar heldere doelen
 • Draagvlak bij de juiste mensen door het betrekken van diverse afdelingen en stakeholders 
 • Juiste implementatie en uitvoering van de beleidsdoelen zodat KPI's behaald worden
 • Sturing op resultaat door het snel(ler) herkennen van de kansen en uitdagingen


Bovendien is door de tijdelijkheid en de directe resultaten van het traject en mijn aanpak gericht op kennisoverdracht, externe inhuur bijna in alle gevallen voordeliger dan eigen personeel. Tevens geldt voor al het bovenstaande, dat het (financieel) resultaat oplevert voor het bedrijf als geheel. Meer weten over de meerwaarde? Ik schreef er een blog over.

Aan de slag? 

Plan hieronder direct de Quick Scan in of vraag een offerte aan voor een maatwerktraject.

Quick Scan

Ontdek de kansen en uitdagingen van jouw bedrijf. Het startpunt van de groei naar een inclusieve(re) organisatie.

€ 499,- *


 * tijdelijk gratis t/m 13 oktober 2020

Maatwerktraject

Groei door tot een inclusieve organisatie.


Prijs op aanvraag

Partners