Kwaliteitskeurmerk Kringloopbedrijven®

 100% Kringloop

 Als partnerlid van de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland ondersteun ik kringloopbedrijven bij het behalen en behouden van het 100% Kringloop Keurmerk. 

Sinds 2015 zet ik in mij als partnerlid van de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN). Erg trots ben ik op de rol die ik heb gespeeld in de ontwikkeling, implementatie en digitalisering van het 100% Kringloop kwaliteitskeurmerk. Met als mijlpaal in 2019: alle leden van de BKN hebben dit keurmerk behaald. Waarmee zij bewijzen professioneel te werken en aantoonbaar inclusieve en circulaire doelstellingen te hanteren.  Een krachtig kwaliteits- en managementsysteem is hiervoor vereist.

"Tamara heeft de afgelopen jaren een flink aantal organisaties geholpen bij de implementatie van het Keurmerk en heeft zelf ook een duidelijke visie." 
Ronald van den Heerik, BKN

Ik zorg voor de vertaalslag van de criteria vanuit het Keurmerk Kader naar de eigen kringlooporganisatie. Waarbij ik ervaar dat mijn werkwijze werkt: ik vraag van alle mensen in de organisatie dat ze werken volgens de manier die ze zelf hebben opgesteld. Het keurmerk is dus geen papieren tijger, maar gewoon wat werkt voor het bedrijf en de medewerkers. 

Kies je voor het complete dienstenpakket, dan zorg ik voor een passend kwaliteitsmanagementsysteem. Waarmee het kringloopbedrijf alle audits glansrijk doorloopt.

Inventarisatie 'quick scan'

Created with Sketch.

In een dagdeel voer ik een nulmeting uit, waarbij de het kringloopbedrijf wordt getoetst op de criteria van het Keurmerk. Op basis hiervan ontvang je een concrete voortgangsrapportage met checklist en een stappenplan. 

"De inventarisatie-scan heb ik als zeer prettig ervaren. Professioneel voorbereid en uitgevoerd. Met name jouw actiepuntenlijst en checklist zijn een belangrijk houvast. En je voortgangsrapportage helpt enorm bij het vormgeven van ons traject." Jan van Dam, Emmaus Parkwijk 

Training Intern Auditing

Created with Sketch.

Het regelmatig houden van interne audits is niet alleen een criteria in het Keurmerk, maar ook zeer belangrijk. Het houdt de kringlooporganisatie scherp op het al dan niet voldoen aan de keurmerkcriteria, maar geeft ook zicht en grip de organisatiedoelen, processen en risico's. De kunst is niet alleen 'tekortkomingen' te constateren, maar te ontdekken waar in het proces deze tekortkomingen kunnen ontstaan en waardoor. Om zo goede verbeteracties te kunnen opstellen. Dit zorgt tevens voor meer betrokkenheid en draagvlak onder medewerkers. Ik geef trainingen van 1 a 2 dagdelen, zodat de medewerkers zelf aan de slag kunnen met doelgerichte interne audits.

“Het was prettig om een anker te hebben en iemand die de grote lijnen overziet in dit toch complexe geheel. En het was prettig samenwerken.” Annemarie van Bree, Kringloop Den Haag

Planning en voorbereiding audits

Created with Sketch.

Het Keurmerk Kader is geen statisch geheel. Het ontwikkelt zich mee met de ontwikkelingen in en rondom de kringloopbranche. Jaarlijks zullen hier door verschuivingen plaatsvinden in de criteria. Ik adviseer over en ondersteun in de implementatie van deze wijzigingen.

Zonder jouw bijdrage was dit niet gelukt. Bedankt voor jouw hulp en het vertrouwen die je hebt weten over te dragen om dit mogelijk te maken." Mario Roelofs, unitleider Circulus-Berkel

Een gebruiksvriendelijk bedrijfsportaal

Created with Sketch.

Om document-, proces- en kwaliteitsmanagement effectiever en efficiënter te maken, is SO what projecten partner van Scienta. De gebruikersvriendelijke software vormt de basis voor de branche-specifiek bedrijfsportaal voor kringloopbedrijven: De Scienta & BKN Kringloop Portal

“Eindelijk een werkbaar en overzichtelijk programma om zicht te houden op ons kwaliteitsproces en de keurmerk gerelateerde acties.” Nannette Schenk, Kringloop De ARM

Projectleiding en Advies

Created with Sketch.

 Lees hier meer over mijn werkwijze 

Waarom een keurmerk voor kringloopwinkels?

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Inhoud tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in de https://policies.google.com/privacy?hl=nl [Privacyverklaring). Je kunt je altijd weer afmelden voor deze [cookie-instelling] /redirect-to-page/4c6189fc-b465-441c-8a5c-f253eabd51ef.

Inhoud tonen

De kringloopbranche draagt significant bij een aan schoner milieu en is bij uitstek een plek om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan leer- en werkplekken te helpen. Dat mag gezien en erkend worden. Door het 100% Kringloop Keurmerk onderscheiden BKN leden zich van andere tweedehands winkels.

Over mij...

Vaak wordt mijn gevraagd hoe ik adviseur voor de kringloopbranche ben geworden. Als kind 'speelde' ik tussen de 2e hands spullen en ontmoette ik al allerlei bijzondere mensen. Mijn ouders richtten namelijk Kringloop De ARM in Utrecht op. Meer dan 30 jaar geleden als echte pioniers en sociaal ondernemers avant la lettre. Daarom word ik ook nu vaak nog, na ruim 5 jaar zelfstandig ondernemen binnen en buiten deze branche, vaak geassocieerd met dit kringloopbedrijf. Vind ik dat erg? Nee, ik ben er juist trots op om mijn ervaringen te delen binnen de branche.

SO what projecten was tevens organisator van het Keurmerk College 2018 en de Keurmerk Klankbord 2020. En sinds eind 2019 aanbieder van De Kringloop Portal.


Wil je weten hoe je goede voorbereidingen treft voor de hertoets(en)?