Diensten

Waarom doen we wat we doen? Die vraag zet ik als projectleider steeds voorop. Natuurlijk zorg ik dat het project binnen de deadline de gevraagde resultaten oplevert, maar ik houd ook in de gaten of het project zichtbaar bijdraagt aan het succes van het bedrijf. Onder mijn leiding komt het vaak voor dat collega’s bruikbare creatieve ideeën aandragen. Soms maken omstandigheden improvisatie nodig. In alle gevallen houd ik het overzicht en zorg ik voor een bezielende begeleiding van alle betrokkenen.

"Kenmerkend voor Tamara is haar vakkundige aanpak tijdens het hele proces, haar betrokkenheid en inlevingsvermogen. Tamara weet heel goed de lijnen vast te houden tijdens het hele proces en brengt dit op een zeer prettige wijze over. Tamara heeft onze organisatie naar een hoger niveau getild."

- Menno Hoekstra, manager De Lokatie (Amsterdam, 2016)

Ik werk aan sociale veranderingen binnen en buiten bedrijven. En pas mijn kennis en vaardigheden ook graag toe op andere veranderingsprocessen, gericht op meer klanttevredenheid, minder kosten en/of duurzamer werken. Lees hieronder meer over de diensten die ik aanbied. En bekijk de referenties en de portfolio.

Verandermanagement

Projectmanagement en verandermanagement liggen in elkaars verlengde. Als een organisatie streeft naar blijvend verbeteren, dan betekent dit voortdurend veranderen. 

Lees verder

Ik ontwerp projecten die mogelijk maken dat organisaties veranderingen doorvoeren die ze willen. Ik ga met verschillende afdelingen de dialoog aan en leer mensen hoe ze hun werk kunnen blijven verbeteren.


Kwaliteitsmanagement

Voortdurend verbeteren betekent kwaliteit managen. Bedrijven kunnen mij inhuren als adviseur als zij bepaalde kwaliteitsindicatoren willen halen, zoals ISO 9001, minder verspillen of meer winst maken.

Lees verder

Het meest ervaren ben ik in het ondersteunen van bedrijven die inclusiever willen werken. Mede door de Participatiewet, gaat inclusief werken bij steeds meer bedrijven tot de kwaliteitsindicatoren horen.


Procesmanagement

Een bepaalde kwaliteit behalen, vergt passende bedrijfsprocessen. En hoe complexer processen en organisatievraagstukken zijn, hoe interessanter ik de opdracht vind. 

Lees verder

Als procesmanager kan ik complexe processen goed analyseren. Zo nodig maak ik gedurfde keuzes en ontwikkel ik ook nieuwe initiatieven.


Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt steeds belangrijker voor zowel kleine als grote organisaties. Ik help graag bij de opzet en de uitvoering van MVO-projecten.

Lees verder

Het Social Enterprise Lab (se.lab), de coöperatie waarvan ik lid ben, is MVO-partner voor bedrijven als Accenture. Namens dit lab zette ik samen met consultants van Accenture onder meer een Retail Management Cursus op voor managers van kringloopwinkels. Daar zijn succesvolle winkelformules uit voortgekomen, aan de hand waarvan winkelmanagers meer werk- en leerprojecten hebben kunnen creëren.


Social impact meten en organisatieontwikkeling

Bedrijven die hun social impact willen of moeten meten, kunnen mij inhuren via het Social Enterprise Lab (se.lab). Samen met een team adviseer ik dan over de instrumenten die organisaties kunnen inzetten om te meten welke impact een bedrijf heeft op de nabije samenleving en op de wereld als geheel.

Lees verder

Ik geef vanuit se.lab antwoord op vragen als: Welke combinatie van methodes en instrumenten zijn binnen de Nederlandse context het beste toe te passen, en welke meetinstrumenten passen bij welke branche?

Bedrijven die om een social impact meting vragen, gebruiken de uitkomsten om hun interne organisatie verder te verbeteren. Sommigen gebruiken de uitkomsten om subsidies te verantwoorden, of stakeholders op één lijn te krijgen. Aan de hand van social impact metingen laten organisaties zien waar ze voor staan, op regionaal, nationaal en internationaal niveau.


Training en coaching

SO what projecten leert organisaties zichzelf te verbeteren. Je kunt mij benaderen voor het geven van een workshop of training die past bij jouw organisatievraagstuk. Hier denk ik graag over mee.

Lees verder

Zo geef ik bijvoorbeeld trainingen en workshops voor bedrijven die ‘inclusief’ willen gaan werken: bedrijven die meer met een achterstand tot de arbeidsmarkt in dienst willen nemen. Ik verzorg ook trainingen over interne kwaliteitsmetingen, verandermanagement en social impact metingen. Ik leer bedrijven hoe zij zulke processen kunnen aanpakken.

Ook in coaching heb ik ervaring. In mijn rol als project-/procesmanager en als coach van startende sociaal ondernemers en studenten. Ik vond dat enerverend toen ik dat deed met de Universiteit Utrecht. In de Utrechtse wijk Overvecht bleken veel mensen te wonen met leuke ideeën over ondernemen.


Sociaal domein

De gemeenschap kan bijdragen aan een gezonde stedelijke ontwikkeling, als de voorwaarden goed zijn. Ik kan lokale overheden en instellingen helpen burgerinitiatieven te stimuleren.

Lees verder

Ook heb ik gezien hoe te veel regels zulke initiatieven in de kiem smoren. Blijvende veranderingen kunnen alleen tot bloei komen, als ook nieuwe belanghebbende partijen kunnen meepraten over de verdeling van geld.


Keurmerk Kringloopbedrijven®

SO what heeft zich gespecialiseerd in het Keurmerk Kringloopbedrijven® "100%Kringloop!" en is partnerlid van de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland.

Lees verder

De Branchevereniging Kringloopbedrijven in Nederland heeft sociale en maatschappelijke doelstellingen, maar hun leden moeten ook economisch rendabel werken. Om zich te kunnen onderscheiden van andere aanbieders van tweedehands goederen hebben de aangesloten kringloopbedrijven een keurmerk in het leven geroepen. Aan de hand daarvan kunnen ze aantoonbaar bedrijfsmatig werken, volgens hoge kwaliteitsnormen, terwijl ze ook sociale en duurzame doelstellingen halen.


Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) van TNO, bestaat uit twee componenten: Een vrij toegankelijk meetinstrument dat objectief bepaalt in welke mate een organisatie socialer onderneemt. En een, na certificeringsproces, uit te geven keurmerk.

Lees verder

Als onafhankelijk erkend PSO-adviseur bied ik advies en begeleiding ten behoeve van het behalen van de PSO. Meer informatie via: https://www.pso-nederland.nl